Romberga

Rosewood Development planerar både hyresrätter och bostadsrätter i Enköping, med närhet till handel, service och pendeltågsstation. Detaljplan för området har vunnit laga kraft hos Enköpings kommun och bygglov har erhållits. Planerad byggstart av de drygt 200 lägenheterna är under första halvåret 2018.