I centrala Nynäshamn omvandlar Rosewood fastigheten, Telegrafen 7, till 25.000kvm BTA med hyresbostäder, kommersiella lokaler och parkeringsanläggning.

Fastigheten ligger i omedelbar närhet till småbåtshamn och skärgård och på bekvämt pendlingsavstånd till centrala Stockholm. Fastigheten är en del av ortens långa industrihistoria där telekomindustrin har spelat en framträdande roll och denna historia tas i särskilt beaktande vid utvecklingen.