Kista Boulevard

Stockholm växer och det råder idag en stor enighet om att vi har en bostadsbrist i Stockholm. Rosewood har tillsammans med Lomar arkitekter har skapat ett förslag till en förbättring av stadsdelen som planeras i södra Kista. Idag är Kista ett expansivt område med både närheten till grönska, handel och bra kommunikation till City.

I Kista har Rosewood presenterat en helt ny vision kring stadsdelen. Här kan det planeras för totalt 500 000 BTA i alla upplåtelseformer, kommersiellt och bostäder. 100 000kvm är planerat för kommersiella lokaler, detta för att skapa en effektiv bullervall från trafiken på E4:an. Den största delen blir bostäder. 

Rosewood planerar för ett 120 meter högt torn om 35 våningar i samarbete med Lomar arkitekter. Här kommer det erbjudas lägenheter av varierande storlekar. Vi kommer att skapa moderna miljösmarta hem som kommer att skilja sig mot den typiska arkitekturen.

Kista Boulevard kommer att ligga nära avfartsvägen från E4:an och i korsningen av E18. Detta gör Kista Boulevard till den nya stadsdelen där kommunikation, handel och närheten till grönska är påtagligt i hela området. Projektet omfattar även en ny avfart på E4:an för att sammankoppla och underlätta kommunikationen för den ny planerade stadsdelen.