Hästhagen

I Svartsjö, med närhet till natur och havsmiljö 10 km utanför centrala Ekerö, har Rosewood properties förvärvat 5 ha mark av Ekerö kommun för uppförande av 15 000 BTA radhus och hyresrätter för användande inom vård- och omsorgsnäringen. 

Samtliga bostäder byggs i trä med klimatsmarta materialval i enlighet med den övergripande profilen för området.