Vega Park

Rosewood har tillsammans med K2A Knaust & Anderson Fastigheter 2015 utvecklat området Vega i Haninge kommun där det bebyggs 500 lägenheter i vad som blir Sveriges största moderna trästad. Totalt planeras en ny stadsdel för 10 000 invånare med ny pendeltågsstation 20 minuter från centrala Stockholm och med omedelbar närhet till grönområden och friluftsliv. 

Etapp 1 med 123 lägenheter krävde omfattande markarbeten på grund av mycket kuperad mark. 30 000 ton berg sprängdes och krossades då arbetet startade i Mars 2015, men tidsplanen hölls och i kvartal 1 2016 skedde slutbesiktning av de första 65 lägenheterna. I juni 2016 flyttade de första hyresgästerna in och i september var resterande 65 lägenheter klara.

Det klimatsmarta och ekonomiskt hållbara tänkandet går igenom i hela området och Rosewood Development var därför en naturlig partner i projektet.