Gavlehov 3

Området, som omfattar en tomtareal om 4084 m², ligger på den södra sidan av Idrottsvägen mellan stadsdelarna Sätra och Stigslund, i anknytning till Prolympiaskolan och Gävletravet. I närområdet ligger Gävletravet med tillhörande byggnader, GTK-hallen (tennis) och Gavlerinken (ishockey) som bildar det nya Gavlehov Arenaby. Avståndet från området till Gävle centralstation är ca 3,8 km.

Här planeras en u-formad huskropp om 5 våningsplan i flyglarna samt 6 våningsplan i huvudbyggnaden. Byggnaden kommer att rymma 122 bostäder varav 8 bostäder om 1 RoK, 96 bostäder om 2 RoK och 18 bostäder om 3 RoK samt cirka 190 cykelplatser.

Projektet är nu sålt till Agieiron som kommer att uppföra ett omsorgsboende för äldre. Beräknad byggstart är under mitten av 2018.