Gävle Park P-hus

I arenaområdet Gavlehov med närhet till fotbollsarenan, travbana och hockeyarena utvecklar Rosewood properties en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun.

Området, om totalt ca 160 000kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt kommer bindas samman med området i den övriga staden. 

I en första etapp byggs på området 35 000kvm BTA hyresrätter där bostäderna möter kommunens behov av ett klimatsmart och modernt boende för kommunens invånare.

Här bygger Rosewood 300 parkeringsplatser som ska försörja närområdet.