Gävlehov Parkeringsbolag

I arenaområdet Gavlehov med närhet till fotbollsarenan, travbana och hockeyarena utvecklar Rosewood properties en helt ny och innovativ stadsdel tillsammans med Gävle kommun.

Området, om totalt ca 160 000kvm BTA, levandegörs genom en blandning av bostäder, handel, förskola, skola och kontor som på ett naturligt sätt kommer bindas samman med området i den övriga staden. 

Här skapar Rosewood 300-400 parkeringsplatser som ska försörja närområdet samt ca 5000kvm bostadsrätter.