Arnö

Centralt i Nyköping, med exponering mot Stadsfjärden och småbåtshamn, planerar Rosewood Development ett nytt bostadsområde som kopplar samman tidigare bostadsområden för en dynamisk stadsbild med närhet till kommunikationer och infrastruktur.

Ett markanvisningsavtal för området är godkänt av Nyköping kommun och totalt planeras för etapp 1 ca 150 lägenheter i trä att byggas fördelat på 3 huskroppar. Området är detaljplanerat och klart. Byggstart sker under början på 2018 och första inflyttning beräknas till årsskiftet 2018/2019.