Alderholmen P-hus

Gävle Strand är en helt ny stadsdel i Gävle. Här bebyggs det för fullt och behovet av parkeringsplatser har ökat drastiskt.

Rosewood Development bygger nu för 110 nya parkeringsplatser, med färdigställande första halvåret 2018.

För de som bor i kvarteret så kommer man smidigt att kunna ta sig ner till garaget från sitt eget trapphus. Parkeringsplatserna är utrustade med ladd stationer. Barnvagnsrum och rullstolsrum finns i anslutning till varje trapphus i garaget. Garaget ligger enbart en halv våning under marknivå vilket resulterar i korta och raka ramper. P-huset kommer även att vända sig till andra än de som bor i kvarteret ovanpå, som t.ex närliggande bostadsrättsföreningar.