Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling handlar om att skapa värden. För oss på Rosewoodgruppen innebär det att utveckla hela stadsdelar med allt från bostäder och handelsplatser till funktionella kontor. Vi förstår att nyckeln till levande stadsdelar är ett ständigt närvarande helhetsperspektiv redan på planeringsstadiet. Därför är vi måna om att inkludera samhällsfunktioner som äldrevård, skolor och dagis i de områden vi utvecklar. Det betyder också att vi värnar om en mångfald hos de bostäder vi producerar, både när det gäller storlek och upplåtelseform så att man kan erbjuda två olika typer av insteg på bostadsmarknaden. Rosewood fokuserar särskilt på både hyresrätter och bostadsrätter i storleksklassen ettor, tvåor och funktionella treor – lägenheter som ger även unga en chans att ta sitt första steg in på bostadsmarknaden, eller en chans att uppgradera sitt boende från en etta för första gången..

Vi vill vara med från ax till limpa. Därför går vi allra helst in i ett projekt i en så tidig fas som möjligt, i ett område eller på mark som är oexploaterad och där det ännu inte nns en detaljplan. Sedan sätter vi igång med det vi gör bäst, nämligen att utveckla en detaljplan i tätt samarbete med kommuner och grannar där vi skapar våra egna byggrätter. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka gestaltningsförslagen.

På Rosewood är vi starkt resultatorienterade, vilket kräver att vi själva är aktiva. Vi ser till att vara med i alla processer för att skapa aktiva blandstäder med en hög grad av miljövänligt tänk. Vi vill höja livskvalitén för så många som möjligt.

Fastighetsutvecklingen hos Rosewood har ett nära samspel med de två andra huvudsakliga arbetsområdena, entreprenad och design & arkitektur, där vi har projektledarkontroll. Vi kräver att våra leverantörer håller en hög standard, därför är det inte huvudsakligen pris utan kvalitet och leveranstider som prioriteras. Som en grupp i samma koncern där vi har både ledningsmöten och styrelsemöten, har vi fördelen att kunna fånga upp utmaningar tidigt och arbeta med snabba beslutsvägar.

Vi som arbetar på Rosewood drivs av en stark vilja att skapa något större än oss själva.