Entreprenad

Vi vill bli en av Skandinaviens största tillverkare och leverantörer av industriellt byggande. Förutom att nöja oss med dagens vanligaste tekniker med trä och stål satsar vi på innovation med hjälp av blandteknik.

Som ett construction management-bolag med ett globalt kontaktnät samordnar och upphandlar vi alla underleverantörer från markarbete och projektledningskosulter till husleverantörer och arkitekter.

Det är få andra bolag som besitter samma kunskap och erfarenhet på området, därmed har vi en unik fördel. Med samma ägare kan entreprenadbolaget vara med redan i ett mycket tidigt skede och hitta de bästa lösningarna

från början tillsammans med utvecklare och arkitekter. Därför kan vi ha kontroll på både ekonomin och tidsaxeln från start till målgång samt tidigt avgöra ett projekts gångbarhet. Vi har största möjliga kontroll eftersom vi äger själva tekniken. Genom att ha kontroll i så många led som möjligt minskar vi riskerna.

Just nu fokuserar vi starkt på att ta industriellt byggande till nästa nivå så att vi kan hitta större exibilitet i vad som är möjligt. Det finns stora fördelar med att bygga under de kontrollerade former som industriellt byggande innebär. Allt produceras i en fabrik, monteras av erfarna montörer i en torr miljö där man kan ha högre kvalitetskontroll. Systemet ska uppfylla miljökraven, men målsättningen är självfallet att vi ska gå ännu längre. Det finns dessutom stora miljövinster i sig med industriellt byggande. Mängden avfall och material som man slänger när man bygger i fabrik är nämligen upp till 90 procent mindre än på vanliga byggarbetsplatser.

Vi vill fortsätta att ligga i framkant, därför satsar vi på innovation och utveckling på den tekniska sidan.