Vår vision är att bidra till att minska bostadsbristen i Sverige, genom att skapa moderna bostäder och levande stadsbilder.

Välkommen till Rosewoodgruppen

Rosewoodgruppen arbetar inom tre övergripande affärsområden: fastighetsutveckling, entreprenad och design & arkitektur. Vi värnar om kvalitén i våra projekt, därför har vi spetskompetens ”in house” på alla dessa tre områden och Rosewoods ägare är gärna delägare hos våra leverantörer för att kunna kvalitetssäkra. Fokuset ligger enbart på utväcklingen och byggnation av hyresbostäder.

På Rosewood finns kompetensen från Norge, med erfarenhet av branschen sedan 90-talet.

Vi fokuserar inte bara på att förvärva byggrätter utan även utväckling av stadsdelar och detaljplansarbete i nära samarbete med kommunerna. Vår delaktighet genom hela processen skiljer oss från andra och våra medarbetare är vår största resurs och tillgång. Vi satsar på kompetens och engagemang, vilket speglas i den samman- svetsade grupp vi är, alla som jobbar för Rosewood jobbar i en hierarki med flat struktur. Det betyder att alla tjugo, anställda, styrelse och konsulter känner väl till sina roller vilket är nyckel till framgång.

Efter att ha följt den svenska marknaden från andra sidan av den norska gränsen ett antal år bestämde Palisandergruppen sej för, i år 2014, att bilda det första fastighetsbolaget här. Under det första året reste Palisander landet runt och lärde känna Sverige ordentligt. Det blev åkt säkert 10000 mil innan bolaget gjorde vår första investering. Sedan dess har vi vuxit så det knakar. Vi är uppe i sex projekt och ett samlat färdigutvecklat fastighetsvärde på tre miljarder kronor – men det är bara början.

Drivkraften är att skapa hem och bostadsområden där människor trivs. Det gör vi genom att ta hänsyn även till mjuka värden och genom att arbeta med teknik och metoder i framkant, såsom industriellt byggande och bygg- element i trä och stål. Genom att producera i rena och torra innemiljöer kan vi både hålla högre kvalitet och produktionstakt än när man bygger på plats, utsatt för väder och vind. Att färdigställa bostäder ska gå snabbt och vara kostnadseffektivt. Det handlar även om att inte ligga ute med pengar för länge – ju snabbare realisation av projektet desto bättre för ekonomin. Samtidigt arbetar vi med att använda bra design och arkitektur för att skapa harmoniska hem där människor vill bo.

Följ med oss på vår resa mot ett vackrare och smartare Sverige!

Property development

Property development is about creating value. For us at Rosewood Group, this involves developing entire urban areas with everything from homes and commercial sites to functional offices.

Learn more

Construction

We want to be one of Scandinavia’s largest manufacturers and suppliers of industrial construction. Rather than confining ourselves to wood and steel, currently the most common solution, we are also investing in innovation using mixed technology.

Learn more

Design and architecture

At Rosewood, we focus on design and architecture. By bringing on board international expertise and influences from around the world, the vision is to be at the forefront in terms of design.

Learn more

Vi som arbetar på Rosewood drivs av en stark vilja att skapa något större än oss själva