Anders Söderlund

Teknikchef

anders.soderlund@rosewoodfastigheter.se

+46 (0) 70 - 296 52 68

Anders har haft ledande position inom projektledning av nyproduktioner och Rotprojekt.

Angelina Milic

Ekonomi

angelina.milic@rosewoodfastigheter.se

Angelina har arbetat inom ekonomi och administration i över 10 år. Tidigare har Angelina varit verksam som inköpare samt startat upp bolag i Sverige och utlandet.

Thomas Henriksen

Finansansvarig

thomas@palisander.no

Thomas kommer från en norsk industrifamilj och har jobbat som entreprenör och investerare i över 15 år i Norge. Han har lång erfarenhet med egna bolag samt Fastighetsutveckling. Thomas bidrar med både organisationsarbetet som rådgivning inom finansiella frågor samt Fastighetsutveckling och entreprenad.

Anders Aspegren

Koncernens ordförande

anders.aspegren@fylgia.se

Anders är advokat och delägare i Advokatfirman Fylgia. Anders har jobbat på Fylgia sedan 1988 och specialiserar sig på aktiemarknadsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, IT-rätt, företagsrekonstruktioner, konkurser och obeståndsrätt. Anders äger per dagen för Bolagsbeskrivningens avgivande inga aktier direkt eller indirekt i Rosewood Development.

Hans Richt

Fastighetsutvecklare

hans.richt@rosewoodfastigheter.se

073 433 44 03

Hans-Åke är Rosewoods expert på industriellt byggande. Genom att bidra med sin breda erfarenhet från både fastighetsutveckling och entreprenad kan Rosewood redan i ett tidigt skede avgöra om ett projekt kommer att vara gångbart eller inte. Hans-Åke har sedan 1991 varit i ledande positioner av den svenska marknaden och internationella byggsektorn, samt av affärsutveckling,företagsledning och projektledning.