Runar Söderholm

VD

runar.soderholm@rosewoodfastigheter.se

070 090 14 35

Runar har det övergripande ansvaret för att utveckla och effektivisera verksamheten. Samt särskilt ansvar för finansieringsfrågor. Runar har varit verksam inom fastighetsbranschen i ledande befattningar sedan 1998. Han har framgångsrikt arbetat med såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Runar har tidigare varit VD för ett kreditmarknadsbolag och har vidare erfarenhet från fastighetsrelaterande investeringar,primärt genom obligationer och mezzaninlån.

Anders Söderlund

Teknikchef

anders.soderlund@rosewoodfastigheter.se

+46 (0) 70 - 296 52 68

Anders har haft ledande position inom projektledning av nyproduktioner och Rotprojekt.

Sandy Shabu

Designer

sandy.shabu@rosewoodfastigheter.se

Sandy har varit verksam inom design,inredning och arkitektur sedan 2011. Tidigare har Sandy varit verksam inom försäljning och inköp. Hon är van att jobba i alla olika stilar och inspirerar till att våga tänka utanför boxen.

Angelina Milic

Ekonomi

angelina.milic@rosewoodfastigheter.se

Angelina har arbetat inom ekonomi och administration i över 10 år. Tidigare har Angelina varit verksam som inköpare samt startat upp bolag i Sverige och utlandet.

Thomas Henriksen

Finansansvarig

thomas@palisander.no

Thomas kommer från en norsk industrifamilj och har jobbat som entreprenör och investerare i över 15 år i Norge. Han har lång erfarenhet med egna bolag samt Fastighetsutveckling. Thomas bidrar med både organisationsarbetet som rådgivning inom finansiella frågor samt Fastighetsutveckling och entreprenad.

Anders Aspegren

Koncernens ordförande

anders.aspegren@fylgia.se

Anders är advokat och delägare i Advokatfirman Fylgia. Anders har jobbat på Fylgia sedan 1988 och specialiserar sig på aktiemarknadsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, IT-rätt, företagsrekonstruktioner, konkurser och obeståndsrätt. Anders äger per dagen för Bolagsbeskrivningens avgivande inga aktier direkt eller indirekt i Rosewood Development.

Hans Richt

Fastighetsutvecklare

hans.richt@rosewoodfastigheter.se

073 433 44 03

Hans-Åke är Rosewoods expert på industriellt byggande. Genom att bidra med sin breda erfarenhet från både fastighetsutveckling och entreprenad kan Rosewood redan i ett tidigt skede avgöra om ett projekt kommer att vara gångbart eller inte. Hans-Åke har sedan 1991 varit i ledande positioner av den svenska marknaden och internationella byggsektorn, samt av affärsutveckling,företagsledning och projektledning.