Vi skapar moderna bostäder och levande stadsbilder över hela Sverige i nära samarbete med kommuner och markägare.

Gemensamt för alla våra projekt är vårt starka fokus på klimatsmarta materialval och vår effektiva byggprocess. Genom att bygga i trä kan vi arbeta flexibelt och anpassa oss efter varje projekts specifika förutsättningar. Något som gör att vi snabbt kan realisera projekt från start till mål, utan att för den skull påverka kvaliteten i de färdiga bostäderna.

Läs mer om rosewood

Telegrafen Waterfront

Rosewood

I centrala Nynäshamn omvandlar Rosewood fastigheten Telegrafen 7 till bostäder, kommersiella lokaler och parkeringsanläggning. Totalt 25.000kvm BTA

Läs mer